Cty công trình công cộng và xây dựng > Thông tin ngoài trang chủ
Thành tích - Bằng khen
Thành tích - Bằng khen

Trong quá trình hình thành và làm việc, Công ty TNHH Một thành viên Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng liên tục nhận được bằng khen và giấy khen của Đảng, Nhà Nước