Cty công trình công cộng và xây dựng > Thông tin ngoài trang chủ
Liên hệ
Liên hệ

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng.

- Địa điểm trụ sở chính: Số 1235, Trần Nhân Tông, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại liên hệ: 02253.876.865