Cty công trình công cộng và xây dựng > Thông tin ngoài trang chủ
Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành

Tiền thân của Công ty là Công ty Xây dựng và Công trình công cộng thị xã Kiến An. Thực hiện Quyết định số 388/HĐBT của Hội đồng Bộ tr­ởng (Nay là Chính phủ) ngày 17/4/1993, UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 913/QĐ-TCCCQ, chuyển Công ty Xây dựng và công trình công cộng thị xã Kiến An thành công ty Thị chính Kiến An;

Ngày 02/10/1996, UBND thành phố ra Quyết định số 2236/QĐ-UB, chuyển Công ty Thị chính Kiến An về trực thuộc Sở Giao thông Công chính thành phố Hải Phòng;

Ngày 31/12/2002, UBND thành phố ra Quyết định số 3421/QĐ-UB, chuyển đơn vị sự nghiệp có thu, Công ty Thị chính Kiến An thành DNNN hoạt động công ích: Công ty Công trình công cộng Kiến An;

Ngày 06/9/2004 UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 2395/QĐ- UB về việc đổi tên công ty Công trình công cộng Kiến An thành Công ty Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng và bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh;

Ngày 29/6/2010 của UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định số1008/QĐ-UBND về việc chuyển công ty Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng thành công ty TNHH Một thành viên Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng;

Công ty thực hiện nhiệm vụ th­ường xuyên theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày12/9/2006 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao Công ty Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng nhiệm vụ quản lý các công trình công cộng trên địa bàn quận Kiến an; Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 28/4/2005 của UBND Thành phố về việc giao cho công ty Công trình công cộng và công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng quản lý vư­ờn hoa tại dải phân cách quốc lộ 5 khu vực Nomura (giai đoạn I) tại xã Tân Tiến, huyện An Dư­ơng; Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của UBND thành phố về việc giao bổ sung nhiệm vụ quản lý các công trình công cộng trên địa bàn quận Kiến An cho công ty Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng, nội dung cụ thể nh­ư sau: Quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị như­: Hệ thống đường, hè: hệ thống thoát n­ước, các hồ điều hoà, các cống ngăn triều: hệ thống điện chiếu sáng công cộng: các vư­ờn hoa công viên, cây xanh ven đư­ờng, Đài tư­ởng niệm Liệt sỹ, Nghĩa trang nhân dân, các công trình vệ sinh tự hoại, thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn quận Kiến An về bãi rác Đình Vũ  thành phố Hải Phòng: