Cty công trình công cộng và xây dựng > Thông tin ngoài trang chủ
Giới thiệu chung
Công ty TNHH Một thành viên Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng

Công ty TNHH Một thành viên Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng.

- Địa điểm trụ sở chính:

Số 1235, Trần Nhân Tông, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

- Quá trình thành lập:

+ Tiền thân của Công ty là Công ty Xây dựng và Công trình công cộng thị xã Kiến An. Thực hiện Quyết định số 388/HĐBT của Hội đồng Bộ tr­ởng (Nay là Chính phủ) ngày17/4/1993, UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 913/QĐ-TCCCQ, chuyển Công ty Xây dựng và công trình công cộng thị xã Kiến An thành công ty Thị chính Kiến An;

+ Ngày 02/10/1996, UBND thành phố ra Quyết định số 2236/QĐ-UB, chuyển Công ty Thị chính Kiến An về trực thuộc Sở Giao thông Công chính thành phố Hải Phòng;

+ Ngày 31/12/2002, UBND thành phố ra Quyết định số 3421/QĐ-UB, chuyển đơn vị sự nghiệp có thu, Công ty Thị chính Kiến An thành DNNN hoạt động công ích: Công ty Công trình công cộng Kiến An;

+ Ngày 06/9/2004 UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 2395/QĐ- UB về việc đổi tên công ty Công trình công cộng Kiến An thành Công ty Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng và bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh;

+ Ngày 29/6/2010 của UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định số1008/QĐ-UBND về việc chuyển công ty Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng thành công ty TNHH Một thành viên Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng;

Công ty thực hiện nhiệm vụ th­ường xuyên theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày12/9/2006 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao Công ty Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng nhiệm vụ quản lý các công trình công cộng trên địa bàn quận Kiến an; Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 28/4/2005 của UBND Thành phố về việc giao cho công ty Công trình công cộng và công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng quản lý vư­ờn hoa tại dải phân cách quốc lộ 5 khu vực Nomura (giai đoạn I) tại xã Tân Tiến, huyện An Dư­ơng; Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của UBND thành phố về việc giao bổ sung nhiệm vụ quản lý các công trình công cộng trên địa bàn quận Kiến An cho công ty Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng, nội dung cụ thể nh­ư sau: Quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị như­: Hệ thống đường, hè: hệ thống thoát n­ước, các hồ điều hoà, các cống ngăn triều: hệ thống điện chiếu sáng công cộng: các vư­ờn hoa công viên, cây xanh ven đư­ờng, Đài tư­ởng niệm Liệt sỹ, Nghĩa trang nhân dân, các công trình vệ sinh tự hoại, thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn quận Kiến An về bãi rác Đình Vũ  thành phố Hải Phòng.

Ngành nghề sản xuất, kinh doanh:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  mã số doanh nghiệp: 0200534915, do phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu t­ư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu, ngày 30/6/2010 gồm:

- Sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; đ­ường, hè, biển báo giao thông, biển tên đ­ường phố, ngõ, vuờn hoa, công viên, cây xanh ven đ­ờng, đài tư­ởng niệm liệt sỹ, nghĩa trang nhân dân, công trình vệ sinh công cộng;

- Lắp đặt biển báo hiệu giao thông, biển tên đường phố, ngõ;

- Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp dư­ới 35KV;

- Hoạt động thu gom, sử lý và tiêu huỷ rác thải, tái chế phế liệu;

- Trồng hoa, cây cảnh (bao gồm cây xanh, thảm cỏ);

- Xây dựng nhà các loại, các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, khu đô thị, cấp thoát nước, hè, đ­ường, các công trình đ­ường bộ, công trình công ích;

- Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng, san lấp mặt bằng; lắp đặt hệ thống cấp, thoát n­ước (bao gồm: cống hộp, cống tròn, rãnh hở, mư­ơng tiêu thoát n­ước thải, hồ điều hoà, cống ngăn triều, ga thăm);

- Hoàn thiện công trình xây dựng;

- Trang trí nội, ngoại thất;

- Hoạt động chuyên dụng khác;

- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại;

- Khai thác đá, cát sỏi, đất sét;

- Bán buôn máy móc và thiết bị và phụ tùng máy;

- Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp; kho bãi và l­u giữ hàng hoá, bán buôn quặng kim loại, sắt thép, tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vecni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

- Cấu kiện bê tông đúc sẵn, giàn giáo, cốt pha, bó vỉa, đan rãnh, cọc tiêu, mốc chỉ giới, cột điện hạ thế, bia mộ, các loại cống tròn bê tông đúc sẵn;

- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;

- Vệ sinh nhà cửa và thông hút bể phốt;

- Hoạt động kiến trúc; thiết kế các công trình, xây dựng dân dụng và công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông, đo đạc bản đồ; hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước;

- Hoạt động t­ư vấn kỹ thuật có liên quan khác;

- Tư­ vấn giám sát các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông.